گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 687
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت نگین انگشتر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آقا
علامه در روح مجرد برای انگشتر خصوصیاتی گفته اند؟و اینکه نگین گرد باشد.
یعنی چه؟ یعنی مثل توپ گرد و مدوّر کاملا یا دایره تخت باشد؟
خود ایشان چه انگشتری در دست داشتند؟
اذکاری هم فرمودند برای نگین.
بهترین و متداول ترین ذکر روی انگشتر چیست؟
انگشتر برای خانم ها و آقایان تفاوت میکند ؟
فیروزه؟ عقیق؟ در؟ زمرد؟ شزف شمس؟ حدید؟ کدام بهتر است و مستند و پر خاصیت؟
آیا دست کشیدن بی وضو روی کلمه حک شده روی انگشتر شرف شمس اشکال دارد؟حرو ف فارسی نیست ؟حالتی خاص است ولی به معنی بسم اللَه الرحمن الرحیم و..
اصلا حک خاتم هم مثل نوشته روی کاغذ است نباید بی وضو دست کشید؟
حفظکم اللَه
هوالعلیم
یعنی کمی قوس داشته باشد و همه اذکار خوبست و همه نوع آن مفید است دست کشیدن روی انگشتری خوب نیست و اگر کلمات واضح باشد در حکّ نباید بی وضوء دست کشید.