گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 690
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه پوشش در منزل

سلام علیکم در یکی از جلسات مخدرات حضرتعالی دستوراتی رادر مورد نحوه پوشش در منزل داده بودید.
1 با توجه به اینکه برادر یا پدر در منزل هیچ گونه رعایتی در نحوه پوشش خود ندارند و اکثر مواقع با زیرپیراهن بی آستین و شلوارک می باشند و حتی گاهی بدون پیراهن می باشنددر این مورد بنده باید چگونه عمل کنم.تذکرات بنده به هیچ عنوان اثر ندارد به دلیل اینکه برادر هم به تبعیت از پدر با این پوشش می گردد.
2 در منزل همیشه تلویزیون روشن می باشد و به دلیل اینکه بنده تنها کسی هستم که نسبت به تماشای آن و یا صدای آن حساسیت دارم به هیچ عنوان کسی به این امر توجهی نمی کند و هرچند که بنده سعی می کنم از اتاق بیرون نیایم ولی واقعا این امر غیر ممکن است و در مواقع صرف غذا از عهده بنده خارج می باشد. در این موارد با توجه به حرمت برخی مسائل وظیفه بنده چیست؟این حرام بودن درباره بنده که هیچ گونه اختیاری ندارم چگونه است؟ التماس دعا
هوالعلیم
1 کاری نداشته باشید.
2 بر شما تکلیفی نیست.