گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 691
تاریخ ثبت 1439/02/15
وظیفه یک مبلّغ چیست؟

بنام خداوند متعال
سلام و خسته نباشید ارتباط بین دین و علم و وظیفۀ مبلغان دینی چیست؟
هوالعلیم
وظیفه مبلّغ رساندن احکام و اعتقادات شرع و اسلام است به مردم بدون هیچ گونه ملاحظات دنیوی!