گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 692
تاریخ ثبت 1439/02/15
آشنایی با سیر و سلوک الی اللَه

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت جناب آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی.
در طی مسیر سیر و سلوک و در صورت عدم آشنائی با استادی (از نزدیک) جهت درک و فهم پاره ای از حالات چه میتوان کرد؟ با توجه به اینکه رهروی کم اطلاع و خام در این دوران باید تحت نظر استاد باشد آیا میتوانید کمکی در این زمینه نمائید؟
با تشکر
هوالعلیم
این مطلب انشاءاللَه در جلد سوم اسرار ملکوت مفصلاً توضیح داده خواهد شد، مجملاً اینکه دراین صورت انسان باید از ارشاد و دستگیری فردی خبیر و بصیر به راه که با بزرگان و اولیاء خدا حشر و نشر داشته است استمداد کند.