گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 698
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرکت در مجالس فامیلی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1) اگر در مجلسي شركت كنيم كه ما به همه محرميم ولي زنان و مردان نامحرم در آن مجلس هستند، و بين آنها گاهي صحبت رد و بدل ميشود حضور ما در آن مجلس چگونه است؟ ( از نظر حرام بودن يا مضر بودن يا كراهت داشتن و.. )
2) اينكه فرد محرم مرد باشد يا زن تفاوتي بر اثر آن مجلس روي او دارد؟ اگر بله لطفا توضيح بفرماييد. باتشکرفراوان.
هوالعلیم
اگر ارتباط بین نامحرم فقط در حدّ صحبت باشد ولی حجاب اسلامی رعایت شود شرکت برای شما مانعی ندارد. و تفاوتی بین محرم مرد یا زن نیست.