گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 700
تاریخ ثبت 1439/02/15
تعریف مراقبه

سلام عليكم ورحمه اللَه و بركاته با اندكي مراقبه و مراقبت از نفس، گرفتگي شديدي حاصل مي شود در اين مورد بايد چه كرد؟
هو العالم
مراقبت بر نفس كه دستور اساسي اولياي الهي براي تربيت و تزكيه سالكان إلي الحق است چيزي جز خودداري از گناهان و مواظبت بر خطورات شيطاني و رعايت رضاي الهي نيست و اين چيزي نيست كه موجب قبض و گرفتگي شود، مگر اينكه سير خاصّي را در مراقبه در پيش گرفته ايد كه حكم آن جداست.