گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 702
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم کاشت ناخن

سلام علیکم .می خواستم نظر جنابعالی را نسبت به کاشت ناخن و زدن لاک بر روی آن برای زیبایی را جویا شوم؟ با توجه به اینکه بنده از رفقا شنیده ام که در این کار اشکالی نیست؟ مگر این کار جنبه زیبایی ندارد؟ و اگر اشکالی در آن نیست حکم برای عام است یا فردی با شرایط خاص؟ در مورد کاشت مژه چطور؟ با تشکر از عنایات شما استاد محترم.
هوالعلیم
اگر کاشت به نحوی باشد که دیگر به راحتی نمی توان آن را جدا نمود حکم ناخن را پیدا می کند و همین طور کاشت مژه! ولی لاک را باید پاک نمود.