گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 703
تاریخ ثبت 1439/02/15
درد جوانان

عرض سلام وخسته نباشید سؤالی که داشتم مشکل اکثرجوانان ایرانی است که بیکارهستند و شرایط ازدواج هم بدتر شده و نمیتوانند با شخصی که میخواهند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند و دنبال کارهای حرام ازجمله استمنا و زنا می روند! آیا در این شرایط خداوند برای این جوانان تخفیفی قائل خواهد شد یا اینکه هم دنیایشان و هم آخرتشان جهنم خواهدشد؟ البته این سؤال را چند تا از دوستانم از من پرسیدند و من در جوابشان عاجز ماندم! راه های توبه از استمنا را هم میخواستم اگر زحمت نباشد بفرمایید.
هوالعلیم
اگر این امور ترک شود خداوند غفّار و رحیم است.