گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 704
تاریخ ثبت 1439/02/15
رضایت زن در دعوت کردن میهمان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آيا هر فردي كه به خانه مي آيد اگر شوهر راضي باشد آيا رضايت زن هم مهم است؟( در صورتي كه زن به زحمت نيفتد.)باتشکر فراوان.
هوالعلیم
خیر.