گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 705
تاریخ ثبت 1439/02/15
رضایت زن در دعوت کردن میهمان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1) اگر زن و شوهر به مسافرت رفته اند و شوهر راضي است كه كسي منزلشان بيايد و از وسايل منزل استفاده كند، آيا رضايت زن هم مهم است؟( با توجه به اينكه بيشتر وسايل منزل از جهیزیه زن است.) 2) اگر از وسايل جهازي زن استفاده نكنند آيا رضايت زن مهم است؟باتشکر فراوان.
هوالعلیم
1ـ بهتر است رضایت زن جلب شود.
2ـ خیر.