گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 706
تاریخ ثبت 1439/02/15
عرفان حلقه

سلام علیکم نظر حضرتعالی در ارتباط با عرفان حلقه (ارتباط با شعور کیهانی) چیست و آیا مورد تایید شارع میباشد باتوجه به اینکه در گفتارشان بحث از وحدت وجود و اشعار مولانا و عرفای نامدار به میان میاید و آیا نیروهای فرادرمانی که در آن صحبت میکنند روحانی است یا شیطانی؟ متشکرم
هوالعلیم
معلوم نیست که اینها صحیح باشد.