گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 708
تاریخ ثبت 1439/02/15
خصوصیات ماه صفر،صحت اعتبار برخی زیارتنامه ها

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.
1)آیا این مطلب که در مفاتیح نوشته شده که ماه صفر ماه نحسی است و بلا در آن زیاد است،صحیح است؟
2)دست زدن به آیات قرآن و اسامی ائمه علیهم السلام در دوران حیض با وضو چه حکمی دارد؟
3)اعتبار این زیارتننامه ها چگونه است؟الف)حضرت عبدالعظیم علیه السلام. ب)حضرت حمزه. ج)امامزاده طاهر. د)حضرت علی بن جعفر. ه)حضرت معصومه سلام اللَه علیها.
باعرض پوزش وتشکر فراوان.
هوالعلیم
1 خیر صحیح نیست
2 جائز نیست
3 صحیح است.