گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 71
تاریخ ثبت 1439/02/15
مقصود از لوء لوء مکنون در قرآن کریم

با سلام. درسوره واقعه و در آیه 19 سوره انسان میفرماید پسران نوجوان و زیبایی را خداوند برای بهشتیان خلق کرده است و عبارت لولو مکنون را که برای حورالعین در سوره واقعه بکار برده شده است، در این آیه نیز برای پسران نوجوان بکار برده است.آیا میشود نتیجه گرفت که خداوند این پسران نوجوان را برای لذت بردن جنسی آفریده است؟ اگر این طور نیست چرا عبارت لولو مکنون هم برای حورالعین و هم برای پسران نوجوان بکار رفته است؟ گویا شهید دستغیب هم در کتاب معاد خود این مطلب را تاکید کرده و عمل جنسی با این پسران را خیلی لذت بخش تر از حوریان دانسته است. لطفا در این مورد توضیح بفرمایید. با تشکر
هوالعلیم
مقصود از لؤلؤ مکنون طراوت نفس و چهرۀ زیبا است که جمال پروردگار را ابراز و اظهار می کنند و این با مسائل شهوانی و جنسی در دو قطب مخالف قرار دارند مانند لذّتی که شما از زیبائی یک گل احساس میکنید و بطور کلّی لذّت جنسی در آن نشئه وجود ندارد بلکه لذّات فقط روحانی و نورانی هستند.