گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 713
تاریخ ثبت 1439/02/15
بلندشدن سر سفره غذا

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1) سر سفره بودن و به احترام مهمان بلند شدن صحيح است؟ 2) آيا اگر ميزبان باشيم يا از مدعوين تفاوتي در اين مسئله ميكند؟باتشکر.
هوالعلیم
اشکالی ندارد.