گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 718
تاریخ ثبت 1439/02/15
نصایح علامه طهرانی

سلام اللَه علیک یا عبد اللَه الذی قدجعل اوقاته لهدایة العباد و ارشاد الأصحاب
. آقا حقیر 18 سال سن دارم.حقیر دانشجو علوم قرآن و حدیث هستم .
1. خواستم بدانم شما که در این سن بودید حضرت علامه بیشترین توجه را برای شما به چه چیز می دادند و شما و سائر اخوانکم را به چه چیزی بیشتر سفارش می کردند ؟
2. در یکی از جُنگ ها که عنوانش"" کتب مصنفه بنده حقیر سید محمد حسین حسینی طهرانی"" بود خودم دیدم نوشته بود کتاب حج به زبان فارسی با اسلوب بدیع . چه طور است که شما می فرمائید چنین کتابی ایشان ندارند؟؟؟
3. در این سن بهتر است چه کتبی را مطالعه نمایم ؟
هوالعلیم
نسبت به سؤال اول عرض می کنم : مرحوم والد ما رضوان اللَه علیه چه در آن سن و سال و چه پس از آن دائماً ما را به متابعت از حق درهر حال و هر شرایط سفارش می کردند و می فرمودند: حرکت در غیر این سیر که سیر اولیای الهی است جز خسران و هلاکت چیزی نصیب انسان نخواهد شد.ایشان پیوسته ما را به سیر و حرکت در مکتب عرفای الهی که خود در این مسأله نشو ونما یافته بودند سفارش می کردند واز غلبه هوی و هوس بر نفس آدمی بر حذر می داشتند و بطور مستمر ما را سفارش به مطالعه کتب خویش می فرمودند.
و اما راجع به سؤال دوم ، بنده چنین کتابی از مرحوم والد سراغ ندارم ولی نمی توانم بگویم که وجود ندارد. شاید منظور ایشان این بوده است که برخی از نوشتجات خود را که در این زمینه بطور پراکنده فراهم شده است ، جمع آوری کنند و بصورت کتاب و جزوه ای مستقل در آورند. بنده اطلاعی ندارم.
و بهترین مطالعه برای شما تأمل و دقت در مطالب و مبانی ایشان است