گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 720
تاریخ ثبت 1439/02/15
برنامه سیر وسلوک

خواهشمندم یک برنامه عملی به من بدهید که برای سیر و سلوک چه باید بکنم ؟از کجا شروع کنم ؟چگونه بروم ؟
هوالعلیم
کتابهای مرحوم علامه طهرانی قدس سره را به دقت مطالعه کنید.