گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 721
تاریخ ثبت 1439/02/15
تحصیل علم اخلاق

برای تحصیل علم اخلاق ، از کجا باید شروع کرد ؟ به خصوص ما (دانشجویان) که به اساتید اخلاق دسترسی نداریم.
هوالعلیم
از مطالعه کتب مرحوم والد قدس سره ، و عمل به دستوراتی که داده اند و مراقبه کامل در تمام طول روز .