گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 723
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم جواز خیاطی برای افراد بی حجاب

با عرض سلام . بنده در منزل خیاطی می کنم. در بین افراد فامیل ما خانمهای بی حجابی هستند که بعضا در مجالس مختلط و با لباسهای بسیار نامناسب شرکت می کنند . اگر جهت شرکت در اینگونه مجالس برای بنده پارچه بیاورند و من مطمئن باشم که این لباس را در جای نامناسب می پوشند چه وظیفه ای دارم؟ دوختن مانتوی تنگ یا کوتاه بیرون برای این افراد چه حکمی دارد ؟ و همین طور در مورد افراد ناشناس ؟
هوالعلیم
نمی توانید بپذیرید.