گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 725
تاریخ ثبت 1439/02/15
معرفی کتاب به دوستان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا میتوانیم کتابهای حضرت علامه را به اقوام و دوستان معرفی نماییم؟ آیا باید شرایط خاصی باشد یا بلا مانع است به همه افراد معرفی شود؟ کتابهای شما را چطور؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.