گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 726
تاریخ ثبت 1439/02/15
انواربرزخی

باسلام خدمت استاد و سرور ما به فرموده حضرت علامه طهرانی در بدو ورود به عالم برزخ سالک انواری مشاهده مینماید.اگر این انوار بصورت (قرمز سبز یا آبی) باشد اینها چیست؟
هوالعلیم
این‌ها صورت‌های برزخی است.