گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 727
تاریخ ثبت 1439/02/15
حالات بزرگان عرفان

سلام
در زندگی نامه بزرگانی مانند ایت اللَه بهجت می خوانیم که ایشان حتی در سنین کودکی و قبل از بلوغ هم دارای مکاشفاتی بوده اند آیا این مسایل به این معناست که این بزرگواران از سنین کودکی و مثلا در سن 10 12 سالگی به مقامات عرفانی رسیده بودند؟ و این عنایات خاصه به برخی افراد چه دلیلی میتواند داشته باشد؟
هوالعلیم
مقصود، مکاشفات معنوی و در مراتب عالیه از معرفت نبوده است بلکه حالاتی شبیه رؤیا که برای همه افراد حاصل می شود.