گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 729
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفاوت در مکاشفات

به نام خدا و باسلام وعرض ادب به پیشگاه جنابعالی،با توجه به اینکه درسیر و سلوک افراد حق جو و افراد بی دین ریاضت یک اصل مشترک است تفاوتهایی که در مکاشفات این دو گروه وجود دارد درچیست؟
هوالعلیم
تفاوت در مقاصد نفسانی و روحانی است که صد و هشتاد درجه متفاوت می باشد.