گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 731
تاریخ ثبت 1439/02/15
بهترین مردان امت پیامبر اکرم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
با توجه به اینکه حضرت فاطمه سلام اللَه علیها میفرمایند که بهترین زن زنی است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند، بهترین مرد چه کسی است؟
شکرا جزیلا.
هو العلیم
مرد نیز در این مورد مانند زن است و نباید زن را ببیند.