گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 734
تاریخ ثبت 1439/02/15
حضور قلب در نماز

سلام عليكم :بهترين عمل براي حضور قلب پيدا كردن در نماز چيست؟
هوالعلیم
توجه را از غیر خدا به او منعطف نمودن.