گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 736
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه مبارزه با خطورات در نماز

سلام استاد خسته نباشید من هم در نماز حضور قلب دارم و هم فکر می آید در ذهنم! راه حل رهایی از افکار چیست؟ یعنی میفهمم چه آیه ای را می خوانم ولی افکار هم می آیند در ذهنم!
موفق باشید
هوالعلیم
سعی کنید که افکار را از خود دور کنید.