گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 737
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز بلا فائده

آيا نماز كسي كه وجودش تحت اختيار شيطان درآمده ، به حساب شيطان گذاشته مي‏شود ؟
هوالعلیم
آن نماز اصلاً ارزشی ندارد تا به حساب کسی گذاشته شود.