گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 739
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا افراد عادی هم به کمال می رسند؟

آيا ما افراد عادي ميتوانيم به كمال برسيم چگونه لطفاً راهنمائي بفرمائيد؟
در قرآن كريم آيات فراواني دالّ بر وصول انسان به مرتبه كمال كه رؤيت و لقاء پروردگار است وارد است از جمله: وَ مَن كانَ يَرجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشرِك بِعِبادَةِ ربِّهِ أحَداً. دعوت انبياء الهي و اولياء خدا عامّ است و هيچ فردي از اين مسئله مستثني نمي باشد، خصوصيّت و لازمه مقام خلافت اللّهي كه شامل همه افراد بني آدم است مقتضي استعداد وصول به مرتبه ذات حضرت احديّت است چنانچه آيه شريفه: وَ نَفَختُ فيهِ مِن روحِي دالّ بر اين مطلب است. و اما طريق وصول به مرتبه كمال چنانچه از اولياي دين سلام اللَه عليهم وارد است رعايت كامل شرع مقدّس و مراقبه و ذكر و مجاهده با نفس در همه عوالم ميباشد و اين معنا بدون دستگيري فرد راه رفته و به مقصود رسيده ميسّر نخواهد شد توضيح اين مطلب در جلد اول و دوم اسرار ملكوت داده شده است.