گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 76
تاریخ ثبت 1439/02/15
ویژگی های مقربین و اصحاب یمین و اصحاب شمال

سلام عليكم احتراماً با عنايت به سوره شريفه واقعه و مطابق با جلد اول معاد شناسي انسانها به سه گروه اصحاب مقرّب، يمين و شمال تقسيم مي شوند كه در كتاب نامبرده بصورت خلاصه ويژگي هايي را علّامه ذكر نموده اند. لذا خواهشمند است ويژگي هاي بيشتري از آن ها را ذكر نماييد.ضمنا اگر انسان در كل اعمال خوبي دارد ولي در يك يا دو مورد لنگ ميزند در كدام دسته قرار ميگيرد و كدام يك از مراحل سير و سلوك مربوط به اصحاب يمين و كدام يك مربوط به مقرّبين مي باشد.
1 جهاد اكبر 2 (هنوز از طبيعت خارج نشده ولي اعمالش خوب است) سير برزخي 3 عالم ارواح(ملكوت اعلي) 4 فناي في اللَه و بقاي باللَه؟
هوالعلیم
پاسخ سؤال شما در خطبۀ متّقین از نهج البلاغه آمده است مطالعه بفرمائید.