گروه پرسش احکام
کدرهگیری 797
تاریخ ثبت 1439/02/15
اجاره به همراه قرض الحسنه

سلام عليكم، خانه اي را كه مي خواهيم اجاره بدهيم، طريقه صحيح اينكه مقداري پول را به عنوان قرض الحسنه مي دهد و مقداري را اجاره مي دهد، چگونه عنوان كنيم كه مبتلا به ربا نشويم؟
هوالعلیم
اگر گفته شود که به این مبلغ اجاره می کنیم و شرط ضمن عقد را مقداری پول به عنوان قرض الحسنه قرار می دهیم ایرادی ندارد.