گروه پرسش احکام
کدرهگیری 799
تاریخ ثبت 1439/02/15
اجاره و قرض الحسنه

سلام عليكم، اگر رهن منزل 23 ميليون تومان باشد و اجاره بهای ماهانه 50 هزار تومان باشد، آيا چون مقدار اجاره كم است، حكم ربا را دارد؟
هوالعلیم
خیر