گروه پرسش احکام
کدرهگیری 800
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم گرفتن غرامت

با سلام اينجانب مستاجري داشتم كه با خط تلفن خانه 500000 تومان مكالمه كرده وخط تلفن از جانب مخابرات قطع كامل شده .سؤال : من در هنگام دادن خانه به مستاجر بعد 500000 تومان از پول رهن مستاجر قبلي كم كردم تا بروم مخابرات وخط را وصل كنم.حال مخابرات سستي مي كندكه تا الان نزديك 2سال ميگذرد و اين پول را از من نمي گيرندچون در اين موارد قانون تعريف شده اي ندارند. از حيث اين كه من مديون نباشم وظيفه ام چيست آيا بايد پول را به آن مستاجر برگردانم يا ...؟
هوالعلیم
به هر میزان که موجب ضرر شده است باید از او گرفته شود نه بیشتر!