گروه پرسش احکام
کدرهگیری 802
تاریخ ثبت 1439/02/15
اجازه تقلید

هوالعلیم
باسلام خدمت آیت اللَه طهرانی من ازطریق پسر دایی ام با شما آشنا شدم و او از شما تقلید می کند و من هم می خواهم از شما تقلید کنم چند بار هم سؤال فرستادم اما جواب ندادید! باتشکر
هوالعلیم
سلام علیکم تقلید نیاز به اجازه ندارد بلکه انسان باید مطمئن شود که صالح ترین فرد را برای تقلید انتخاب کرده است.