گروه پرسش احکام
کدرهگیری 804
تاریخ ثبت 1439/02/15
انتخاب مرجع

باسلام و دعای خیر
بنده چندین باراین سؤال را پرسیدم اما پاسخی از شما دریافت نکردم.
مرجع حقیر آقای ...... هستند اما با توجه به حدیث امام حسن عسکری و شرح علامه حلی و مطالب مرحوم علامه در باب تقلید و مطالعه کتب و آثارشما و بررسی های لازم به این نتیجه رسیدم که حضرتعالی اعلم از سایرین هستید.
حال با توجه به این صحبتهای باب شده که مرجع را بایدجامعه مدرسین تاییدکند و یا جز مراجع اعلام شده باشد که بنده این را قبول ندارم و شمارا اعلم میدانم میتوانم درمسایل از شما تقلیدکنم؟ تشکر لطفا این بار پاسخ بدهید.

هوالعلیم
تقلید نیازی به اجازه ندارد فقط نیاز به تشخیص صحیح دارد.