گروه پرسش احکام
کدرهگیری 810
تاریخ ثبت 1439/02/15
تبعیت نکردن از مرجع تقلید

با سلام. من چند سال یعنی حدود 6 سال رساله مرجع تقلیدم را تهیه نکرده بودم و مطالعه نکرده بودم.سؤال شرعی هم از مادر و پدرم می پرسیدم.مادر و پدرم هم در این مورد بی خیال بودند. می خواستم بدانم که تکلیف من در این چند سالی که طبق حرف مرجع تقلیدم عمل نمی کردم چیست؟آیا نماز و روزه ام درست است؟
هوالعلیم
ان شاءاللَه اشکالی ندارد.