گروه پرسش احکام
کدرهگیری 811
تاریخ ثبت 1439/02/15
ترتیب مطالعه کتب مرحوم علامه

با سلام
1 شما چندین جا به بینندگان سایت برای شروع و عمل، مطالعه کتابهای آیت اللَه حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی قدس اللَه نفس الزکیه را توصیه کرده اید حال از شما می خواهم اگر امکان دارد کامل کتابهای ایشان را برای من اولویت بندی کنید که از کدام کتاب شروع کنم؟ و به همین ترتیب.و نکته دیگر این که آیا تمام این کتابها در سایت موجود است یا باید از بیرون تهیه کنم؟
2 حدیثی که در صفحه اول سایت است که :"امام صادق علیه السلام می فرمایند:
جائز نیست تصدّی فتوی و مرجعیّت برای فردی که با صفاء ضمیر و نورانیت قلب متوصّل به مبداء أعلی و ذات پروردگار نشده است و از روی اخلاص، عمل در پنهان و آشکار و دلیل قاطع از ناحیه حضرت حق در جمیع احوال و اوقات، معضلات و خواست ها را بدون واسطه کشف نماید". به این معنی است که مرجع تقلید انسان باید مراحل تزکیه نفس را پشت سر گذاشته باشد؟
با تشکر
هوالعلیم.
در ترتیب کتابها تفاوتی ندارد و همه ی آنها در سایت موجود است و مرجع باید همانطور که امام علیه السلام میفرمایند متصف به آنها باشد.