گروه پرسش احکام
کدرهگیری 813
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقليد

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم . فرمودید انجام اعمال اگر از روی مشورت و بصیرت باشد عاقلانه است . تکلیف مقلد شما که سالک وشاگرد دستوری نیست چیست ؟ از لطف ومرحمت شما متشکرم .
هوالعلیم
مسئله تقلید با سیر سلوکی متفاوت است و تلازمی بین آن دو نمی باشد.