گروه پرسش احکام
کدرهگیری 814
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقلید

باسلام وتشکر از سایت شما که منهاج است! بنده چندیست قریب به 1سال این سؤال را میپرسم اماجوابی حاصل نمیشود. بعد ازبررسی های فراوان شما را به عنوان اعلم میدانم. اجازه تقلید از شما را دارم؟ خواهشا لطفا جواب بدهید.
هوالعلیم
تقلید نیاز به اجازه ندارد.