گروه پرسش احکام
کدرهگیری 815
تاریخ ثبت 1439/02/15
تقلید از مرجع متوّفی

سلام علیکم.آیاتقلیدازرساله مرحوم سیدعبدالهادی شیرازی که درقیدحیات نیست اشکال ندارد؟ با تشکر التماس دعا
هوالعلیم
مرجع تقلید باید حیّ باشد و چون ایشان در قید حیات نیستند جایز نیست.