گروه پرسش احکام
کدرهگیری 821
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم جواز اعراض از حکم مرجع تقلید

آیا می شود در حکمی که مرجع مان آنرا حرام اعلام کرده، (درآن حکم) از مرجع دیگری تقلید شود یا خیر؟ باتشکر
هوالعلیم
خیر