گروه پرسش احکام
کدرهگیری 823
تاریخ ثبت 1439/02/15
لزوم رعایت احتیاط تا پیداکردن مرجع جامع الشرایط

با سلام
من الان حیرونم که کدوم مرجع رو انتخاب کنم.چون مثلاً یکی میگه در ماه رمضان دود کشیدن حرام و دیگری میگه برا رفع خماری اشکال نداره یا اینکه میگن ریش تراشیدن با تیغ حرام ولی اگر گونه ها روبا تیغ بتراشیم مشکل نداره و یا مثلاً بعضی ها اصلاً رساله ندارند و رفتن چندتا سؤال که الکی هست و حرف دل بیشترین ها نیست رو در آوردن و جواب دادن وغیره ...! که اگه بگم سرتون به درد میاد.
حالا حیرونم چیکار کنم! به نظر شما اگر اعتقاد نداشته باشم و انتخاب نکنم چی میشه؟
هوالعلیم
بالاخره باید با تحقیق به اطمینان برسید و تا رسیدن به اطمینان طریق احتیاط را در پیش گیرید.