گروه پرسش احکام
کدرهگیری 827
تاریخ ثبت 1439/02/15
مرجع تقلید و استاد عرفان و اخلاق

سلام.
1) بنده مدتی است که به دنبال مرجع تقلیدی اعلم و آگاه به امور زمانه هستم که هیچگونه وابستگی فکری و سیاسی نسبت به هیچ ارگان و گروهی نداشته باشد. لطفا من را در این امر راهنمایی کنید.اگر خودتان را هم به عنوان مرجع تقلید معرفی کنید ایرادی ندارد. من فقط میخواهم از این سر درگمی و سرگردانی نجات پیدا کنم. و بسیار سپاس گذار خواهم شد اگر من را راهنمایی کنید. در پاسخهایتان هیچگونه تعارفی روا ندارید.
2) در مورد تزکیه و سلوک و عرفان چون استادی ندارم که من را راهنمایی و از من دستگیری کند سرخورده و نا امید شده و مستاصل مانده ام که به کجا رجوع کنم. و تعدادی هم کتاب اوراد و اذکار دارم (بعضی تخصصی و بعضی هم غیر تخصصی) آیا میتوانم سر خود از ذکرهای مخصوص (اسماءاللَه) آن استفاده کنم؟ آیا عوارضی هم دارند اگر ایرادی ندارد بسیار سپاسگذار میشوم من را راهنمایی کنید.
هوالعلیم
1 بنده در این مورد اطّلاعی ندارم شما خود در رسیدن به مرحلۀ اطمینان باید تحقیق کافی بنمائید.
2 اذکار باید از روی بصیرت باشد و چه بسا موجب پیامدهای ناگوار خواهد شد و بنده در این امور سررشته و خبرویّتی ندارم.