گروه پرسش احکام
کدرهگیری 830
تاریخ ثبت 1439/02/15
اپیلاسیون

سلام 1 حکم اپیلاسیون قسمتهایی از بدن و یا کل بدن خانم ها در سالن های آرایش از نظر شرعی و اخلاقی چیست ؟
2 ویزیت توسط پزشک زنان بعد عقد برای گرفتن گواهی بکارت چه حکمی دارد؟
هوالعلیم.
1ـ اشکال ندارد.
2ـ چنانچه ضرورت داشته باشد اشکالی ندارد.