گروه پرسش احکام
کدرهگیری 832
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام ترشّحات بانوان

با سلام 27 ساله مجرد متدین در هنگام اولین روز عادت ماهیانه بدنم شروع به ترشح مایعی بسیار چسبنده و کش دار که تا دو روز اول حیض ادامه دارد (نظر به شفاف بودن آن دارم) و با خون حیض مخلوط می شود ( با توجه به اینکه به هیچ عنوان تا به امروز، یا حتی در دوران پایان حیض تا شروع حیض بعدی نه استمناء دارم نه خود ارضایی و نه بدنم سست می شود) حکم این مایع چیست ؟ آیا مربوط به تخمک گذاری می شود ؟ حکم غسل دارد یا نه ؟
هوالعلیم
این مایع ارتباطی به احتلام ندارد و حکم خاصّی بر آن مترتّب نمی باشد.