گروه پرسش احکام
کدرهگیری 835
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام حیض

با سلام زنی که عادت حیضش 7 روز بوده است الان بعضی اوقات به 10 روز می رسد. حال باید بنارا بر همان 7روز قبل بگذارد یا الان که به 10 روز رسیده؟ آیامیشود در روز 8 یا 9 هم غسل کرد؟ چطور مطمئن شویم که صد در صد، در کدام یک از این روز، هشتم یا نهم یا دهم پاک شده ایم؟
هوالعلیم
اگر آثار حیض را داشته باشد حیض است و الّا همان هفت روز باید محاسبه شود.