گروه پرسش احکام
کدرهگیری 836
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام داخل شدن بانوان به حرم ائمه علیهم السلام در ایام عادت ماهانه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
حضرت آیت اللَه سیدمحمد محسن حسینی طهرانی حفظکم اللَه
السلام علیکم و رحمة اللَه و برکاته
إ نشاء اللَه خداوند شما را جزای خیر دهد برای این همه لطف و زحمتی که برای ما انجام می فرمایید
1)ایا ذکر یونسیه را در ایام عادت ماهیانه میشود خواند بیشتر از هفت مرتبه با توجه به اینکه ایه قران است و کراهت دارد خواندن بیش از هفت ایه یا باید ترک کرد بنده با توجه به این مسیله ترک مینمودم.
2)داخل شدن به حرم ائمه علیهم السلام در ایام عادت ماهیانه اشکال دارد ایا فقط همان رواق های اصلی چسبیده به ضریح را نباید رفت یا مطلقا نباید وارد حرم شد وفقط در حیاط وصحن بود؟جواب های مختلفی در این مورد شنیده ام لطفا مطلب صحیح را بفرمایید
در حرم حضرت معصومه سلام اللَه علیها در ایوان ایینه میشود رفت و قسمت های تازه ساخته شده رواق حضرت خدیجه سلام اللَه علیها شبستان وغیره در حرم حضرت عبد العظیم علیهم السلام چه؟
در حرم امام رضا علیه السلام هم قسمت هایی در زیر زمین و دیگر جدید ساخته شده میشود رفت محدود ههای مجاز را لطفا بفرمایید
گاهی هوا گرم ویا خیلی سرد است ودر صحن نمیشود ماند بخصوص با بچه کوچک
3)اگر در زمانی که معمولا عادت ماهیانه شروع میشود لک دیده شود و تا چند روز لک با فاصله دیده شود و بعد بیشتر شود بنابر اینکه شروع عادت ماهیانه است ایا باید عبادات ترک شود؟
متشکرم
هو العلیم
1ـ باید ترک شود.
2ـ در رواقهای اطراف می شود رفت و همینطور در حرم حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم علیهما السلام . در محوطه ضریح و رواقهای متصل به آن جائز نیست اما دورتر اشکال ندارد.