گروه پرسشقرآن وتفسیر
کدرهگیری 84
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

دفعات نزول قرآن


پيامبر اكرم(صلي اللَه عليه و آله و سلم) فرمودند قرآن هر سال يكبار ‏بر من نازل مي‌شد و امسال كه آخرين سال عمر من است دو بار نازل شد . ‏سؤال اين است كه در نقل فوق آيا منظور كل قرآن بوده‎ ‎است يا نه؟ و اگر ‏جواب مثبت است پس چرا پيامبر قسمتي از قرآن را بر مردم مي‌خواند؟
هوالعلیم
توضیح مبسوط این مطلب در کتاب افق وحی از این حقیر آمده است. مجمل مطلب آنکه : قرآن بصورت مجموعی که عبارتست از حقائق و صور واقعیه این الفاظ و عبارات در شب قدر رفعة واحده نازل شده است اما قرآن بشکل تفصیلی و آیه آیه در طول مدت رسالت نازل شدهاست .