گروه پرسش احکام
کدرهگیری 840
تاریخ ثبت 1439/02/15
استحسان همراه بودن محارم در سفرهای زیارتی

سلام علیکم باتوجه به فرامین شرع مقدس وپیروی ازاین مکتب تشرف به اماکن درخصوص همراه داشتن محارم واجب میباشد خصوصا زیارت عتبات و حج .
هوالعلیم
واجب نیست بلکه مستحسن است.