گروه پرسش احکام
کدرهگیری 842
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از نقاب

من دختری 12 ساله ام که علاقه به زدن نقاب دارم. ولی خانواده ام مخالف اند. در مدرسه ما باید از چادر ساده استفاده کنیم و من اگر از نقاب استفاده کنم راحت تر هستم. اگر شما اجازه دهید والدین من هم راضی می شوند. یک بار دیگر این سؤال را به صورت خصوصی بیان کردم. امیدوارم که هر چه زودتر جواب بنده را بدهید. چون مدرسه ها نزدیک است.
هوالعلیم
نقاب زدن نه تنها اشکال ندارد بلکه بسیار خوب و مناسب است.