گروه پرسش احکام
کدرهگیری 844
تاریخ ثبت 1439/02/15
اطاعت از همسر

با عرض سلام ،1 اطاعت از همسر در زمان اقامه نماز (در به تاخیر انداختن نماز اول وقت)با توجه به اینکه نماز اول وقت امری مستحبی ولی اطاعت از همسر امری واجب است نظر شما چیست؟2 اطاعت از همسر در انتخاب مرجع تقلید باید چگونه باشد
هوالعلیم
1ـ اشکال ندارد تأخیر در نماز.
2ـ انتخاب مرجع ارتباطی به همسر ندارد و فقط در حدّ مشورت باید ملاحظه گردد.