گروه پرسش احکام
کدرهگیری 845
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا اثر آرایش پاک شده مانع وضو است؟

وقتی از وسایل آرایشی استفاده میکنم بعد از سه یا چهار بار شستشو با پاک کننده های آرایشی مقابل آینه که می ایستم متوجه نقاط براق بسیار ریز در صورتم میشوم حالا برای وضو و یا غسل آن نقطه های براق مانع میباشند؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.